تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱ | 17:53 | نویسنده : حمید غلامی
 
در این شماره میخوانیم:بخش بولتن:"جامعه شناسی زلزله" یادداشتهایی از:خشایار دیهیمی.مقصود فراستخواه.حاتم قادری.عمادالدین باقی. بخش ایران: "آیادیپلماسی ادامه دموکراسی است؟" با آثاری از:عبدالعلی قوام.حسین سلیمی.عباس عبدی.ابراهیم اصغرزاده.ناصر هادیان و مقاله ای از محمدجوادروح:"راه مصدق را پیش گیریم".بخش ویژه:نگاهی به تاریخ انقلاب:"احیای آیت" با آثاری از:اکبر منتجبی.مهدی غنی.ابراهیم اسرافیلیان و گزارش تحقیقی محمدقوچانی از داستان مظفر بقایی و حسن آیت "هزارداستان هزاردستان" به همراه چهار سند منتشر نشده از صورتجلسات حزب زحمتکشان. بخش تاریخ ایران:شباهتها و تفاوتهای مصدق و قوام"حرفه سیاستمدار" با آثاری از:حمید شوکت.ایرج امینی.احمدبنی جمال.داوودهرمیداس باوند.عبدالله شهبازی.بخش سیاست جهان:آیا بهار عربی به عربستان میرسد؟"بهار در بیابان" با آثاری از:احمدموثقی.محمدفرازمند.محمدصدر.بخش تاریخ جهان: نلسون ماندلا 94 ساله شد"اسطوره سیاه" با آثاری از:اسعداردلان.احمدبخشی.علی اکبر عبدالرشیدی.صادق زیباکلام.محمدکاظم سجادپور به همراه سه سخنرانی متفاوت از ماندلا.بخش اقتصاد جهان:آیا ترکیه توسعه یافته ترین کشور جهان اسلام است؟"آزادسازی و اسلامگرایی" با آثاری از: احسان برین.هادی صالحی اصفهانی.هیو پاپ.اسدالله اطهری.حمیدرضابرادران شرکا و میزگردی با حضور محمد مهدی بهکیش و فیروز دولت آبادی.بخش اندیشه:سید احمد فردید در تاریخ اندیشه معاصر"خالق غربزدگی" با آثاری از:حسین آبادیان.احسان شریعتی.محمدمددپور.بهروز فرنو و گفتار منتشر نشده ای از احمد فردید. بخش کتابنامه: گفتگو با غلامحسین میرزا صالح به مناسبت ترجمه بچه های ژیواگو "آزادی از راه رمان" و ترجمه ای از حمیدرضا آتش بر آب. بخش کارنامه:بررسی آثار و زندگی ارنست کاسیرر"فیلسوف موسس" با آثاری از: مریم کامیاب.امین محمدی زاده.یدالله موقن.احمد بستانی و مطلب منتشر نشده ای از ارنست کاسیرر درباره چیستی مساله شناخت"بازگشت به کانت" با ترجمه یدالله موقن.بخش ادبیات: کودتای 28 مرداد در آثار ادبی"ادبیات کودتا" با آثاری از: عبدالعلی دسغیب.فرشاد سنبل دل.کامیار عابدی.شراگیم یوشیج.مجتبی پورمحسن.بهمن شعله ور.داوودآتش بیگ.رضا براهنی.ابراهیم گلستان.محمد بهارلو.آریل دورفمن.غلامرضا صراف. بخش رساله:درباره شهریار ماکیاوللی و ترجمه های فارسی آن "فروکاستن شهریار" و معرفی و نقد کتابهای تازه انتشار یافته